3D yazıcı teknolojisi, üretim süreçlerini direkt etkileyebilmesi ve işletmelerin daha yüksek bir performans sergilemelerine yardımcı olmaları nedeniyle çok hızlı gelişen ve büyüyen bir teknoloji. Detaylı olarak üretimde ne gibi farklar ortaya koyduğuna bakalım;

 

Daha Hızlı Üretim Sağlar

3D baskı, fikirlerin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini mümkün kılar. Bazı durumlarda, aynı anda 3D konseptlerin tasarlanması ve basılması mümkün olabilir. Geleneksel üretim için tasarım hazırlandıktan sonra üretim hattının bu ürüne özelleştirilmesi ya da yeni üretim hattı oluşturulması gerekir. Firmaların üretim zamanlarını aylardan günlere azaltmalarına yardımcı olurken rekabet avantajı da sağlar.

Kaynak

 

Maliyetleri Azaltır

Geleneksel üretim yöntemleri; üretim hatları, çalışan sayısı, atık maliyetleri gibi nedenlere bağlı olarak pahalıdır. 3D baskı işlemi ise, seri üretimi daha ucuz ve daha erişilebilir hale getirir. Geleneksel üretimde birkaç makineyi çalıştırmak için birçok farklı insan gerekir, ürünü bir araya getirmek için birden fazla üretim hattı bulunur. 3D yazıcılar ile üretim; farklı hatlarda üretimi gereksiz kılar ve üretimin yürümesi için kalifiye makinist veya operatörlere ihtiyacı azaltır.

 

Ar-Ge’de 3D Baskı

Araştırma ve geliştirme departmanlarının çoğu zaman prototipler hazırlaması gerekir. Tipik bir kurulumda prototipler el yapımı veya tasarımcının oldukça zamanını alan kalıplardan yapılır. Tasarımcılar 3D baskı prototiplerini kullanarak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edebilirler.

Kaynak

Yeni Ürün Geliştirmeyi Hızlandırır

3D üretimi benimseyen işletmeler için, hayal güçlerinden yaratılmış olan ürünlerin hayata geçirmek mümkündür. 3D üretim söz konusu olduğunda hiçbir sınırlama yoktur, çünkü tasarım hazırlandıktan sonra çok kısa bir sürede yazdırılabilir. Bu nedenle, 3D yazıcı teknolojisi ile bir işletme için yeni bir ürün hızla fikirden gerçeğe dönüşebilir.

 

Ürün Tasarımları Değişir

Standart üretim tekniklerinin imkan vermediği zor geometriler, kalıplar, içi boşluklu tasarımlar gibi ürün üretimleri 3D yazıcılar ile mümkün hale geldi. Gelecekte yapılacak birçok iyileştirme ile, 3D üretim süreci sınırsız bir ürün olasılık listesi oluşturabilir.

Kaynak

Daha Az Atık Ortaya Çıkar

3D yazıcı teknolojisi ivme kazanan nispeten yeni bir teknoloji olduğundan, üretim malzemesi maliyeti hala yüksek olabilir. Ancak, malzeme yelpazesi büyüyor ve bu da fiyatların zamanla düşmesini mümkün kılıyor. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında ise, 3D üretimde toplam maliyet çok daha düşüktür. Üretim işlemi, özellikle geleneksel üretim söz konusu olduğunda, çok fazla atıkla sonuçlanabilir. Üretim için 3D baskının, kaynakları daha verimli kullanması nedeniyle atık miktarı oldukça azalacaktır.

3D yazıcılar yalnızca yazıcının ekstruderinden geçen ve ürünün montajı için gerekli malzemeyi kullanır.
Enjeksiyon kalıplarında çoğu zaman kalıpları doldurmak için ilave malzemeler kullanma zorunluluğu vardır. Toplu üretim ihtiyaçlarının çoğunda, 3 boyutlu baskı, geleneksel üretime göre daha az miktarda atık ortaya çıkarır. Bu da malzemenin daha verimli kullanılması demektir.

Her ne tasarlandıysa hammaddeler kullanılarak 3D baskı yapılır, kesim yapılmaz, artık malzeme kalmaz, malzemeleri yeniden işlemeye gerek kalmaz. Bu nedenle, 3D üretim yalnızca bir toplama işlemidir ve çıkartılmaz. Eklemeli bir işlem olarak 3D üretim, malzeme israfını, ayrıca işlem süresini ve gerekli ekipmanı azaltır.

 

Daha Az Depolama Alanı Gerektirir

Birçok endüstri, işletmelerin ihtiyaç duydukları veya sattıkları ürünleri depolamalarını gerektirir. Bu, aylarca hatta yıllarca ürünü muhafaza etmek için önemli miktarda depolama alanı gerektiği anlamına gelir. Ve işletme için ciddi bir maliyet kalemidir. Üretim için 3D baskı kullanılması, ihtiyaç duyulan depolama alanını azaltarak maliyetleri düşürülebilir. 3D baskı, ürünlerin satıldıkları sürece yapılmasını mümkün kılar.

 

3D teknolojisi ile işletmeler, yalnızca üretimde sağlayacakları teknik faydaları değil, aynı zamanda bir işletmeye katabileceği değeri de düşünmelidir. Gelecek günlerde tasarımsal olarak çok farklı ürünler, çok kısa sürelerde ulaşılabilir olacak. Peki geleneksel işletmeler bu üretim hızıyla nasıl başa çıkacak?