E-Ticaret İletişimi ve Dönüşümün Önemi

Eğitim Tanımı

Teknolojinin olanaklarıyla büyük bir dönüşüm yaşayan iletişim, sağladığı yeni araç ve yöntemlerle inovasyona ve verimliliğe ciddi katkı sağlıyor. Verimliliği maksimize etmenin yolu, dijital dünyanın çıktıları olan ölçümleme araçlarını doğru kullanma ve konumlandırma, rakip analizlerini bu yolla yapma ve buna uygun bir strateji geliştirmekten geçiyor.

Eğitim İçeriği

  • Dijital İletişim ve Dijital İhracata Yönelik İstatistik ve Bilgiler
  • E-İhracat Bileşenleri (Satış Kanalları-Google-Marketing)
  • Dijital İhracatta Müşteri Yolculuk Haritalarının Oluşturulması 
  • Web-Social-Search Ekseninde Dijital İhracat
  • Dijital İhracatta Web Sitesi Kullanımı 
  • Global Dijital Pazaryeri Stratejileri
  • Dijital İhracata Yönelik Dijital Pazarlama ve İletişim Stratejisi

Eğitim Çıktısı

Eğitimle birlikte katılımcılar dijital ihracat süreçlerinde iletişim stratejilerinin yeni çağdaki etkilerine dair bilgi sahibi olacak, ölçümleme ve rakip analiz araçlarıyla nasıl somut sonuçlar ve verimlilik elde edilebileceğini görebilecek, nedenler ve sonuçlarla en verimli dijital iletişim stratejisinin nasıl kurulabileceğine dair farkındalık kazanabilecekler.

Eğitimlere Dön