Dijitalin dinamikleri, günümüzde markalar için çok hızlı şekilde değişiyor. İşletmelerin bu değişimi yakalamaları ve uyum sağlamaları, markalarını geleceğe taşımaları için oldukça önemli. Dijital Pazarlama Danışmanlığı, markaların bu dijital dünyada güncel ve dinamik bir pazarlama iletişimi sürdürmelerinde kritik rol oynuyor.

Dijital Pazarlama Danışmanlığının kapsamını detaylı olarak inceleyelim;

 

1. Dijitalde Marka Kimliğinin ve İletişim Stratejisinin Oluşturulması

Marka kimliğinin detaylı analizi ve dijitale aktarılması, dijital pazarlamanın ilk adımı olarak karşımıza çıkar. Markanın kendi kimliğine uygun, dijitalde de bir kimliği ve konumlandırması kurgulanır. Dijital iletişim stratejisinin temelini bu konumlandırma belirler. Dijital Pazarlama Danışmanı, markanın dijitalde sahipleneceği karakter ve konumlandırma konusunda yönlendirici olur ve iletişim stratejisini oluşturur.

Bir markanın dijital kimliğinin oluşturulmasında neler yapılır?

 • Markanın halihazırdaki durumu incelenir. Amacı, hedefi, dijitalden beklentisi, dijitalden sağlayacakları çıkartılır.
 • Markanın hedef kitlesi belirlenir. Halihazırdaki hedef kitlesi ve dijitalde ulaşabileceği potansiyel hedef kitlesi ayrıştırılır. Bu kitlelere ayrı iletişim sürdürülmelidir.
 • Hedef kitlenin bulunduğu ve iletişim sürdürülecek platformlar belirlenir.Her platformun kendine has karakteri, kullanıcı kitlesi bulunur. Marka iletişimi platforma göre özelleştirilmelidir.
 • Markanın dijital ses tonu netleştirilir. Hedef kitle ve marka konumlandırması doğrultusunda markanın nasıl konuşacağı belirlenir.
 • Markanın dijital yüzü, tasarımı, renkleri belirlenir. Bütünsel bir iletişim için benimsediği ve sahiplendiği renkler, markanın ayrıştırıcı tarafı olur.
 • Markanın offline beklentileri ve aktiviteleri incelenir, offline aktivitelerinin dijital entegrasyonları hakkında stratejiler oluşturulur.
 • Tüm bu maddeler doğrultusunda kısa ve uzun dönemi kapsayan bir strateji ve yol haritası oluşturulur.
 • Strateji doğrultusunda ve sürecin ilerleyişi ile KPI’lar belirlenerek iletişimde hedeflere yönelik güncel aksiyonlar alınır.
 • Süreklilik hedefli konsept ve güncel aksiyonlar ile marka iletişiminin gündemle eşzamanlı ilerlemesi sağlanır.

 

2. Dijital İletişim ve Dijital Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulması

Marka dijital çalışmalarında dijital iletişim ve dijital pazarlama aksiyonlarının ayrıştırılarak stratejilerinin oluşturulması önemlidir. Genelde bu iki kavram benzer görünür ve tek bir strateji altında yer verilir. Ancak amaç, aksiyon ve sonuçlarda farklılaşırlar.

Dijital iletişim, markanın algısal konumlanmasını etkiler; marka bilinirliği, hedef kitlesindeki algısı, sahiplendiği değerler gibi konuları işler. Sosyal sorumluluk çalışmaları, toplumsal/çevresel çalışmalar, bilgi odaklı içerikler dijital iletişim altında yer alır.

Dijital pazarlama ise markanın ticari amaçlarının gerçekleştirilmesinde rol oynar. Ürün satışı, müşteri ya da danışan kazanımı, bayii kazanımı, işbirlikleri gibi hedeflere yönelik somut sonuçları olan çalışmalar bütünüdür.

Dijital Pazarlama Danışmanlığı, bu iki kavramın ayrıştırılmasını ve altına gelecek aksiyon stratejilerinin oluşturulmasında rol oynar.

 

3. İçerik Stratejilerinin Oluşturulması

İçerik, pazarlamanın temelidir. Dijital dünyada sürekli değişen kullanıcı davranışlarına yönelik, dinamik bir içerik stratejisi oluşturmak gerekir. Dijital Pazarlama Danışmanları, değişen dijital dünya ile marka arasındaki bağ olur ve aktif çözümler üretir.

İçerik stratejisi, sadece sosyal medya paylaşımları olarak algılanabilmektedir. Ancak bunun çok ötesinde web sitesi, video, sunumlar, mailing, tasarımlar, podcastler gibi birçok konuyu kapsar. İçerik stratejisi için detaylı bilgiye yazımdan ulaşabilirsiniz: İÇERİK STRATEJİSİ

 

4. Medya Satın Alma Stratejilerinin Oluşturulması

Sosyal medyada organik erişim tüm platformlarda düşmeye devam ediyor. Markanın hedef kitlesine ulaşmak için dijital medya satın alma seçeneklerini kullanması gerekiyor. Ve dijital bunun için inanılmaz hedefleme ve ölçümleme fırsatları sunuyor.

Dijitalde hedef kitle küçük parçalara ayrıştırılabilir, her birine ayrı mesaj ile iletişim sürdürülebilir, her birinden alınan tepki ve geri dönüşüm ölçülebilir. Platform özelinde kullanıcı davranışları değişkenlik gösterir. Google Adwords, GDN, Facebook, Instagram, Linkedin gibi farklı platformlarda farklı hedef kitle gruplarına iletişim sürdürmek mümkündür.

Medya satın alma seçenekleri ve özellikleri de sürekli değişen bir yapıya sahip ve markanın bunu takip etmesi beklenemez. Dijital Pazarlama Danışmanı buradaki güncel gelişmeleri de takip ederek markanın medya satın almasında kilit yönlendirmeleri yapar.

Reklamlar planlanırken;

 • Hedef kitle özelliklerine göre küçük parçalara ayrıştırılır, her birine özel içerik, uygun kanallar ile ulaşılır.
 • Reklamın kalitesine göre aldığı etki ölçümlenir, optimizasyonları yapılır.
  Harcanan bütçe sürekli takip edilir, optimizasyonlar ile düşük maliyet yüksek getiri sağlanır.

 

5. Arama Motoru Optimizasyon Danışmanlığı

Dijital deneyimlerin %93’ü arama motorlarında bir search ile başlıyor. Bu nedenle arama motoru optimizasyonu bir markanın yapacağı en büyük uzun dönemli yatırımdır. Sosyal medya gelir geçer, mailingler kaybolur, kampanya etkileri azalır, ancak Google unutmaz.

Dijital Pazarlama Danışmanlığı, toplumun dijital alışkanlıklarındaki değişiklikleri fark edip, bunlar üzerinden markayı güncellemeyi gerektirir. Örneğin arama motorlarında mobil yükseliş, mobil hızı geliştirecek teknolojiler, yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olarak markayı bu konuda besler.

Dijital Pazarlama Danışmanı olmak, birçok konuda kaliteli bilgi sahibi olmayı gerektirir. SEO bu konulardan yüksek öneme sahip olanıdır. Markanın uzun dönemli ve ileride reklam harcaması yapmadan müşterilerine ulaşacağı yegane kanaldır.

 

6. Dijitalde Raporlama Sistemlerinin Oluşturulması

Dijital, yapılan çalışmanın etkilerinin görülebildiği; erişim, etkileşim, dönüşüm gibi birçok ölçümlemenin yapıldığı bir kanaldır. Dijital Pazarlama Danışmanı, markanın dijital hedefleri doğrultusunda ölçümlenecek verileri ve raporlama stratejisini oluşturur.

Markanın dönüşüm beklentisi doğrultusunda her işletmenin farklı raporlama stratejisi bulunur, bu da markaya özeldir. Anlık, haftalık, aylık, yıllık gibi frekanslarda farklı raporlama formatlarını Dijital Pazarlama Danışmanı oluşturur, gerekli ajanslar ya da kişiler yürütür.

Raporlama başlıkları markaya göre değişir ancak temelde aşağıdaki gibi bir liste hazırlanabilir;

 • Sosyal medya raporlaması
 • Erişilen kişi sayısı
 • Etkileşime giren kişi sayısı
 • Etkileşim kalitesi
 • Video izlenmeleri
 • Reklam maliyet raporlamaları
 • Web sitesi istatistikleri
 • Mailing istatistikleri
 • Hedeflenen, gerçekleşen çalışmalar

 

7. Yapılacak Çalışmalarda Dijital Ajansların Denetlenmesi

Markanın dijital iletişiminde reklam ajansı, medya ajansı, kreatif ajansı gibi birçok işbirliği içinde bulunduğu ajans olabilir. Dijital Pazarlama Danışmanı, bu ajansların iş süreçlerindeki aksama ya da sıkıntıları tespit ederek gerekli çözümleri üretebilmelidir.

Markanın aldığı danışmanlık sürecinde dijitalde işlerin düzgün yürümesi önemlidir. Ajanslar arasındaki kopukluk süreçlerde aksamalara neden olabilir. Ajansların entegre iş yürütebilmesi için yönlendirmeler yapılmalıdır.

 

8. Markanın Geleceğe Taşınması için Çözümler Üretilmesi

Dijital sürekli değişen bir fırsatlar evreni. Markaların ayakta kalması, işletmelerini geleceğe taşıması için ayak uydurması gereken bir dinamizm bulunuyor. Dijital Pazarlama Danışmanı, bu dinamik yapıyı markaya anlatmaktan, gelişmeleri paylaşmaktan ve marka için çözümler üretmekten sorumludur.

Buradaki ölçüt dijital fırsatların markaya aktarılmasıdır. Globale açılmak için Amazon, Alibaba, Aliexpress gibi sitelerin büyük fırsatlar içermesi ve markanın buralarda yer alabilmesinin oluşturacağı katma değer markaya sunulur. Bunun gibi gelişen fırsatlar, Dijital Pazarlama Danışmanı’nın gözlemleri altındadır.

İşletmeler için, bir dijital pazarlama danışmanının yardımı, işlerini büyütmelerini ve yeni pazarlara girmelerini, başarılarını ve gelirlerini artırmalarını sağlayabilir. Kendi dijital pazarlama gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmayan işletmeler için, dijital pazarlama danışmanıyla çalışmak, hedeflerine ulaşılabilecek ve ilerlemelerine yardımcı olacak hedeflerle güçlü bir stratejiye sahip olmalarını sağlar.

İnternet, günümüzün teknoloji odaklı dünyasında çok önemli bir pazarlama aracıdır. Bu nedenle işletmelerin; bir dijital pazarlama danışmanının hedeflerine ulaşmalarına ve işlerini istedikleri yere taşımalarına nasıl yardımcı olabileceğini anlamaları çok önemlidir.